Beldemiz dış dünyaya tanıtılması ve belediyemiz hizmetlerinin halkımıza duyurulması amacıyla hazırladığımız web sitemize hoş geldiniz.

Öncelikle değerli hemşerilerimiz bu görevi beni layık görererek şahsıma duymuş olduğunuz bu güvenden dolayı bütün Eskigediz halkına ayrı ayrı teşekkür ederim.

İletişim teknolojisindeki hızlı gelişme insanların bilgiye ulaşımını da oldukça kolaylaştırmıştır. Bu bakımdan internet en çok tercih edilen araçların başında gelmektedir. Eskigediz Belediyesi olarak biz de sanal dünyada yerimizi almış bulunmaktayız. Artık web sayfamız sizler için daha kullanışlı hale getirilmiştir. 

Eskigediz kültürü tarihi dokusu ve kentleşme yönündeki hızlı gelişimiyle çağdaşlıkla kucaklaşan bir kent olarak çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras olacaktır. Eskigediz coğrafi konumu, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla bir turizm kenti, bereketli topraklarıyla bir tarım kenti, tarihi zenginlikleri ve kültürel yapısıyla kültür kenti olmaya aday bir beldedir.
Geriye dönüp baktığımızda ortaya koyduğumuz yeni hizmet anlayışıyla yapılamaz gibi görünen bir çok hizmeti gerçekleştirmiş olmak bizleri daha da teşvik etmektedir. Hedefimiz modern bir belde olma konusunda yeterli potansiyele sahip bulunan Eskigediz’i hak ettiği yere ulaştırmaktır.
Gelişen ve büyüyen Eskigediz’imızin sorunlarına çözüm bulma, vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştırıcı tedbirler alma yönünde, çalışmalarımız her geçen gün artarak devam ediyor. Ekip yönetimi anlayışıyla; cesaret ve kararlılığı, samimiyet ve özveriyi, bilgi ve beceriyi temel ilke edindik. Sıkıntı ve zorlukları kaynağında çözen, şeffaf ve ahlaki değerlere bağlı, hak ve hukuka saygılı bir yönetim anlayışı sergilemeye azami dikkat gösteriyoruz. Kaynakları yerinde ve verimli kullanmak en önemli stratejimizdir.

Elbette belediyeler, halkımızın müşterek sorunlarını belirleme ve belirlenen sorunların, çözümüne yönelik plan ve çalışmaları yapmak durumundadırlar. Beldemizin fiziki gelişiminin temel öğesi olan alt yapı hizmetleri, büyük oranda tamamlanmış durumdadır. Düzenli ve temiz bir kentin ön koşulu olan alt yapı konusunda gerçekten de iyi bir durumdayız diyebiliriz. Bundan sonrasında yapılması gerekenleri belli planlar çerçevesinde, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimizi beraberce göreceğiz. Eskigediz, bakımlı park ve bahçeleriyle, cadde ve sokaklarıyla yaşanabilir, kendi kendine yeterli, çağdaş, modern görünümlü ve tercih edilebilen bir cazibe merkezi olma yolunda ilerlemektedir.

Yaptıklarımızı yeterli görmemiz bizim açımızdan mümkün değildir. En kısa zamanda, sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışımızı daha da geliştirmek öncelikli hedefimiz olacaktır. Hemşerilerimizin haklarının gözetildiği, görüşlerinin değer kazandığı sosyal bir belediyecilik anlayışı sunacağız. Hem şekli büyümede, hem de kent hayatının kalitesinin arttırılmasında bütün yeniliklere açık olacağız.
Bu duygu ve düşünceyle, yarınları müreffeh bir Eskigediz ve Güçlü bir Türkiye dileklerimle saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

 

Mustafa Arslan

Eskigediz Belediye Başkanı

391